ReikiReikiReikiReikiReiki
Рейки
Рейки 1-во ниво
Рейки 2-ро ниво
Рейки 3-то ниво
Рейки курсове
За мен
Контакти

Reiki

Sirius A

Chudesata na Bulgaria

 

Рейки 3-то ниво

 

Инициацията/посвещението в Рейки 3-то ниво става поне 2 години след посвещението във 2-ро ниво и след покана от страна на Рейки учителя.
Това е нивото Рейки Мастер-Учител за хора, които желаят да се посветят в преподаването на този метод на други хора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiki

 

Reiki Magazin

Reiki Reiki Reiki

 

 

"Който обича
може да осъществи
дори невъзможното."

Буда

Copyright © 2009 - 2018 Sirius A Ltd.