Reiki
Рейки
Рейки 1-во ниво
Рейки 2-ро ниво
Рейки 3-то ниво
Рейки курсове
За мен
Контакти

Reiki

Sirius A

Chudesata na Bulgaria

 

 

Шингон Рейки

Д-р Марк Хозак казва, че това не е нов Рейки стил, а продължение на идеята на Микао Усуи. Мотото на Шингон Рейки е изречение от надписа върху  мемориалния камък на гроба на Микао Усуи:
„Същността на Рейки е развитието на свръхестествени способности и собственото духовно развитие. В допълнение можем да се погрижим и за симптомите.”

Шингон в превод от японски означава: истински думи. Шингон е японската дума за санскритското понятие „мантра”. Най-старата японска школа на езотеричния Будизъм е Шингон, откъдето Микао Усуи взема символа на Защитата (символа за ментално лечение).
Така Шингон Рейки се превежда: Духовна жизнена енергия на истинските думи.

Ритуалите и медитациите за лечение, включая символи и мантри е форма на източната магия. Марк Хозак прави сравнения между източната и западната магия. При западните техники, той установява, че често се споменава т.нар. Од сила (бог Один). Од означава жизнена енергия. В литературата за магия, се обръща внимание на това, че по време на ритуали и развитието на свръхестествени способности трябва да се внимава, да не се губи собствена жизнена енергия (Од сила). Така д-р Марк Хозак стига до идеята да свърже Рейки със западната магия.

Шингон Рейки включва следните компоненти:
- традиционно Рейки по системата на Микао Усуи;
- медитации и лечебни ритуали от езотеричния Будизъм, които д-р Марк Хозак е изучил в будистки манастири в Япония, и които е изследвал в рамиките на работата по дисертацията си (това включва към традиционните мантри и символи на Микао Усуи и нови такива, които се преподават в Шингон школата на езотеричния Будизъм);
- комбинация от източна и западна магия.
Тези свои идеи той публикува през 2004 г. в книгата „Символите на Рейки”, където той обстойно разглежда връзката между Рейки и езотеричния Будизъм.

 

Марк Хозак

Д-р Марк Хозак е роден в гр. Бремен – Германия. Практикува Рейки от 1993 г. и от тогава се занимава с изследване на корените на Рейки, Рейки символите, езотеричния Будизъм и през последните години започва да прави нов превод на надписа върху мемориалния камък на гроба на Микао Усуи. Магистър по История на източноазиатското изкуство и японология. От 30 години се занимава с бойни изкуства и едно от хобитата му е калиграфия. Автор е на книгите:”Седем тайни Рейки-техники” (не е издавана в България), „Символите на Рейки” (Марк Хозах и Валтер Любек) и "Reiki in der therapeutischen Praxis", която излезе през 2016 г.
През 2005 г. на базата на Усуи Рейки Рьохо, създава Шингон Рейки – който е един от седемте Рейки стилове признати и описани от професионалната организация ПроРейки (ProReiki) в Германия.
  Mark Hosak Курс Шингон Рейки 1-во ниво: ... - ...2021 гр. Самоков

Водещ д-р Марк Хозак
(осигурен е превод на български език)

Съдържание на семинара:
Какво е Рейки? Защо Шингон Рейки?
Действие и нива на въздействие на Рейки.
История на Рейки.
Рейки принципи.
Четири традиционни инициации в Рейки.
Посвещение в мантрата и символа Бхай на Буда Лечител
Почистване на аурата, поглаждане и енергизиране.
Интуитивно лечение на аурата и чакрите.
Духовно развитие и медитация с Буда Лечител.
Медитация Гашо.
Медитация Венера – утринна звезда.
Рейки и магия: пречистване, енергизиране, магнетизиране и благославяне.
Лечение на земята.
Методи на Шингон Рейки за повишаване на биоенергетичните способности.

Учебни материали:
Папка с работен материал за курса на български език, включена в цената.

Продължителност: 2 дни

Цена на курса: 290,00 евро

 

 

 

 

Shingon Reiki

Reiki Magazin

 

Reiki Reiki Reiki

 

 

"Който дава, той се благославя.
От това, което ви е дал Бог, давайте.
Силният всякога дава."

Петър Дънов

 

Copyright © 2009 - 2020 Sirius A Ltd.